Centre de fisioteràpia i osteopatia Mabel Martínez

 • Català
 • Español
centre-fisioterapia-osteopatia-cfo-mabel-martinezcfo-mabel-martinez-portada-psicoterapia-infantil-juvenil-2

Psicologia

Psicologia infantil i juvenil

Tractaments de psicologia infantil i juvenil a Vilanova. Cap nen porta un llibre d’instruccions al néixer, ni ningú t’ensenya com fer front als problemes quotidians. Quan ens trobem, a més, que el nostre fill/a presenta dificultats d’aprenentatge, de conducta o el conegut “TDAH”, el fet de ser pare o mare pot arribar a generar estrès, desesperació i esgotament físic i mental. El meu objectiu és acompanyar-te en aquest procés per ajudar-te a gestionar i a afrontar d’una manera més sana i funcional les dificultats que poden sorgir en aquesta etapa de la vida. L’èxit d’una teràpia és navegar tots en una mateixa direcció, i per això és molt important que es realitzi un treball conjunt entre totes les persones que formen part del nucli del nen/adolescent.

“La gent més feliç no és la que té el millor de tot, sinó la que fa el millor amb el que té”.

Lanzoudy
centre-fisioterapia-osteopatia-cfo-mabel-martinez_psicologia_infantil

S’ofereix un servei psicològic en diferents àrees:

 • Problemes de conducta en nens i adolescents dins de la llar familiar facilitant-te pautes i assessorament individualitzat.
 • Intervenció davant de dificultats com la impulsivitat i hiperactivitat del menor relacionada amb el dèficit en l’autocontrol emocional, control de la ira i la gestió de la ira.
 • Treballar amb problemàtiques emocionals que poden donar-se a la infància i en l’adolescència (com la depressió i l’ansietat).
 • Actuar davant el fracàs escolar ja que pot produir-se per diversos motius: problemes d’atenció i concentració, problemes d’aprenentatge, falta de motivació davant dels estudis o problemes emocionals que poden estar interferint.
 • Famílies amb nens amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).
 • Simptomatologia i problemes emocionals que poden sorgir derivats del Bullying escolar.
 • Intervenció en problemes i en les dificultats en l’adquisició d’habilitats socials.
 • Abordatge a problemes associats als trastorns de conducta alimentària com la preocupació extrema per perdre o guanyar pes, una imatge corporal alterada o la presència d’afartaments, entre d’alt
centre-fisioterapia-osteopatia-cfo-mabel-martinez_3083_psicologia_infantil

Un altre àmbit important en què em centro a l’hora de fer teràpies son els problemes emocionals amb la població adulta.

Els trastorns del estat d’ànim i la baixa autoestima, poden afectar una part important de la població. L’activitat diària i el ritme de vida frenètic ens porta a oblidar-nos de com ens trobem a nivell emocional. El meu treball es centra en donar-te les eines necessàries perquè puguis aconseguir els teus objectius, acompanyar-te en els moments més difícils i a llarg termini, que tinguis la capacitat per afrontar els problemes per tu mateix/a.

Tractaments de psicologia en adults

Tractaments de piscología en adults. La vida diària està plena de moments agradables i desagradables, de conflictes i situacions plaents, d’estrès, de tristesa, de dol … Com afrontar aquestes situacions vindrà determinat pels recursos psicològics que cada persona posa en marxa per fer front a elles i que implica un gran esforç intern i extern per retornar a l’equilibri i a el benestar.

Orientem la persona cap als recursos i estratègies per a l’afrontament, acompanyar-la en el camí per buscar els canvis en la situació que genera el malestar.

Reestructurem les situacions negatives de les emocions que les acompanyen, identificar-les i modificar el seu significat per a un benefici emocional més positiu.

L’autoestima és part fonamental en l’afrontament de les dificultats, per això intensifiquem la nostra feina en enfortir l’autoestima de les persones, la seva empoderament, la seva identitat individual, l’autoconcepte, i la reflexió i activació per generar canvis cap a l’assoliment de metes gratificants.

Tots els conflictes generen canvis i aprenentatge, de manera que el resultat serà més gran coneixement, experiència i obertura a la nova situació.

Treballem per proporcionar benestar i qualitat de vida als nostres majors, persones vulnerables i especialment en aquests moments de pandèmia pel Covid-19. És el nostre objectiu minimitzar els efectes negatius de la solitud, la manca d’activitat i de suport social. Els principals factors de risc per a les persones d’edat avançada és l’acceleració del seu deteriorament cognitiu, l’aïllament emocional, la tristesa i la depressió.

Elaborem informes pericials en psicologia forense, tant en l’àmbit laboral, familiar, civil o penal.

Àrees d’intervenció en tractaments de psicologia

 • Atenció a la víctima de violència de gènere i tractament de les principals conseqüències associades a aquest tipus de violència: baixa autoestima, depressió, ansietat, trastorn d’estrès posttraumàtic i altres.
 • Intervenció davant les dificultats de la vida quotidiana que generen estrès, ansietat o falta de motivació. Davant la pèrdua d’un ésser estimat treballar per a un duel adaptatiu, ja que en aquesta situació de pandèmia és difícil gestionar-lo adequadament.
 • Enfortiment personal, treballant sobre la identitat, l’autoconcepte, l’autoestima i l’activació per promoure canvis cap a l’assoliment de metes gratificants. Potenciar estils de vida saludables: esport, activitats socials, alimentació…
 • Treballar en el suport emocional a la gent gran, minimitzar el deteriorament cognitiu, l’aïllament social, les seves pors i incerteses.
 • Elaboració d’informes pericials psicològics en els diferents àmbits: dret de família (guarda i custòdia de menors, règim de visites, conseqüències psicològiques després de la separació o divorci, etc.), en dret laboral (seqüeles psicològiques d’accidents laborals, estrès laboral, assetjament laboral, etc.), àmbit civil (avaluació de l’dany, seqüeles psicològiques, etc.) i àmbit penal (avaluar les capacitats cognitives i volitives en l’acte delictiu, avaluar la validesa de l’testimoni, dany moral i seqüeles psicològiques, etc.).

“Nosaltres no podem escollir el que ens passa, però sí que podem decidir com viure el que ens passa”.

Victor Frankl