Fisioteràpia en la salut maternoinfantil

Tractaments de fisioteràpia en la salut maternoinfantil

Des de la fisioteràpia, donem atenció d’una manera integral i integradora a les necessitats que tant el nadó com la mare puguin tenir en aquest moment tan important de la vida.

Les principals situacions en què podem donar atenció són:

En relació amb el nadó:

 • Fisioteràpia en la lactància materna, abordant les possibles alteracions estructurals que la puguin estar dificultant:
  – Relacionades amb l’embaràs i el part, com poden ser dificultat per moure el coll (tortícolis muscular congènita, alteracions articulars cervicals…).
  – Alteracions en la boca del nadó (anquiloglòsia, frenet lingual curt, problemes sensitius…).
  – Tensions cranials, tensions cervicals, dorsals, lumbars…
 • Fisioteràpia respiratòria pediàtrica: amb informació i tècniques específiques de fisioteràpia ajudem a gestionar els mocs que habitualment tenen els infants secundaris a malalties respiratòries, així com ajudem a millorar la ventilació, prevenint recaigudes.
 • Fisioteràpia en deformitats cranials com las asimetries cranials, plagiocefàlies, etc.
 • Fisioteràpia en l’acompanyament postural, psicomotriu i sensorial del nadó.
 • Fisioteràpia en alteracions digestives del lactant: còlics, reflux, restrenyiment, etc. Porteig ergonòmic i les seves implicacions en la salut maternoinfantil: assessoraments en porteig ergonòmic i segur, i com a eina terapèutica tant en alteracions posturals del nadó com de l’adult.

En relació amb la mare:

 • Salut postural durant l’embaràs i el postpart.
 • Facilitació postural al part.
 • Prevenció i atenció a problemes relacionats amb el complex abdomino-lumbo-pèlvic (sòl pelvià) tant durant l’embaràs com en el postpart, com en qualsevol moment de la vida:
  – Incontinència urinària
  – Dolors
  – Tractament de cicatrius (episiotomia, cesària…)

Fem un tractament global i funcional, tenint en compte l’origen de l’alteració i fent èmfasi en la consciència corporal, salut postural, gestió de pressions… utilitzant eines i mètodes de fisioteràpia com cadenes articulars i musculars GDS, mètode 5P ® Logsurf i mètode TAD®(transició a l’activitat esportiva).

“Tot és difícil abans de ser fàcil”. Goethe