Psicologia infantil i juvenil

Tractaments de Psocologia infantil i juvenil

Psicologia infantil i juvenil a Vilanova. Cap nen porta un llibre d’instruccions al néixer, ni ningú t’ensenya com fer front als problemes quotidians. Quan ens trobem, a més, que el nostre fill/a presenta dificultats d’aprenentatge, de conducta o el conegut “TDAH”, el fet de ser pare o mare pot arribar a generar estrès, desesperació i esgotament físic i mental. El meu objectiu és acompanyar-te en aquest procés per ajudar-te a gestionar i a afrontar d’una manera més sana i funcional les dificultats que poden sorgir en aquesta etapa de la vida. L’èxit d’una teràpia és navegar tots en una mateixa direcció, i per això és molt important que es realitzi un treball conjunt entre totes les persones que formen part del nucli del nen/adolescent.

“La gent més feliç no és la que té el millor de tot,
sinó la que fa el millor amb el que té``. Lanzoudy
centre-fisioterapia-osteopatia-cfo-mabel-martinez_3021_psicologia_infantil
centre-fisioterapia-osteopatia-cfo-mabel-martinez_3083_psicologia_infantil

S’ofereix un servei psicològic en diferents àrees:

  • Problemes de conducta en nens i adolescents dins de la llar familiar facilitant-te pautes i assessorament individualitzat.
  • Intervenció davant de dificultats com la impulsivitat i hiperactivitat del menor relacionada amb el dèficit en l’autocontrol emocional, control de la ira i la gestió de la ira.
  • Treballar amb problemàtiques emocionals que poden donar-se a la infància i en l’adolescència (com la depressió i l’ansietat).
  • Actuar davant el fracàs escolar ja que pot produir-se per diversos motius: problemes d’atenció i concentració, problemes d’aprenentatge, falta de motivació davant dels estudis o problemes emocionals que poden estar interferint.
  • Famílies amb nens amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).
  • Simptomatologia i problemes emocionals que poden sorgir derivats del Bullying escolar.
  • Intervenció en problemes i en les dificultats en l’adquisició d’habilitats socials.
  • Abordatge a problemes associats als trastorns de conducta alimentària com la preocupació extrema per perdre o guanyar pes, una imatge corporal alterada o la presència d’afartaments, entre d’altres.

Un altre àmbit important en què em centro a l’hora de fer teràpies son els problemes emocionals amb la població adulta.

Els trastorns del estat d’ànim i la baixa autoestima, poden afectar una part important de la població. L’activitat diària i el ritme de vida frenètic ens porta a oblidar-nos de com ens trobem a nivell emocional. El meu treball es centra en donar-te les eines necessàries perquè puguis aconseguir els teus objectius, acompanyar-te en els moments més difícils i a llarg termini, que tinguis la capacitat per afrontar els problemes per tu mateix/a.

“Nosaltres no podem escollir el que ens passa, però sí que podem decidir com viure el que ens passa”. Victor Frankl